Mateoo

Matematyka dla dzieci w wieku 4-12 lat.

Matematyka

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniej stymulacji poprzez dostarczenie mu niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności matematyczne mogły się rozwinąć i aby dziecko poczuło się pewnie i czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

Zajęcia obejmują zabawy matematyczno - logiczne,
prace twórcze i inne działania pozwalające dzieciom zaprzyjaźnić się z matematyką.
Zajęcia przynoszą pozytywne skutki
również w innych dziedzinach - oprócz myślenia
w kategoriach matematycznych,rozbudzają ciekawość świata, uczą je pracy zespołowej i wzmacniają poczucie własnej wartości.

Przygotowane poziomy nauczania:
Poziom 1
Grupa wiekowa: 4-5 lat
prawidłowe zapisywanie liczb w zakresie do 20
obliczenia; dodawania i odejmowania w zakresie 20
rozpoznawanie figur
poznawanie jednostek miary
łączenie zbiorów
liczenie po dwa
powtarzalność
strategie przy segregowaniu
szacowanie i przewidywanie
parzystość i nieparzystość

Poziom 2
Grupa wiekowa: 5-6 lat
rozpoznawanie liczb od 0 - 100
figury w 2 i 3 wymiarach
grupowanie, liczenie, porównywanie
proste symetrie
pomiary
prawidłowe zapisywanie liczb do 50
obliczenia dodawania i odejmowania w zakresie 50
liczenie po dwa i po dziesięć
łączenie zbiorów
parzystość i nieparzystość

Poziom 3
Grupa wiekowa 6-7 lat
rozpoznawanie liczb od 0 - 150
figury i deformacje geometryczne
symetria
strategie przy segregowaniu
połowa i dwukrotność
liczby kardynalne i porządkowe
szacowanie i przewidywanie, powtarzalność
zadania na jednostki długości i wagi
zadania na zbiorach
zadania związane z pieniędzmi
czas, obliczenia zegarowe
formuły zawierające liczby
liczenie po dwa, po dziesięć
tabliczka mnożenia
obliczenia dodawania i odejmowania w zakresie do 100

Poziom 4
Grupa wiekowa: 7-8 lat
rozpoznawanie liczb od 0-200
dodawanie i odejmowanie w zakresie do 200 - rozumienie odwracalności dodawania
brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu
tabliczka mnożenia
zapis pozycyjny
połowa i dwukrotność
figury płaskie i bryły
liczenie po trzy
liczenie po dziesięć
ciągi liczbowe
zadania tekstowe
posługiwanie się logiką i słownictwem matematycznym w coraz szerszym zakresie
organizacja danych, listy i tabele

MATEMATYKA NA WESOŁO!