Kwi
08

AKADEMIA MISTRZÓW

Spotkania co środy, godz.17:00

KOLEJNE SPOTKANIE

Spotykamy się w środy, godz. 17:00 - 20:00 !

Badania naukowców pokazują, że możliwości naszego mózgu są niezmierzone a wykorzystywany przez nas potencjał to zaledwie... kilka procent! Możemy tak naprawdę zapamiętać każdą informację, raz na zawsze, szybko i z przyjemnością.

CEL SZKOLENIA
Poznanie technik pamięciowych oraz sposobu na skuteczne notowanie. Zapamiętywanie imion, nazwisk, nr telefonów, liczb, dat, kształtów, słów obcego pochodzenia, kolejności różnego rodzaju informacji. Wszystko to w łatwy, przyjemny i zabawny sposób.

PROGRAM RAMOWY AKADEMII MISTRZÓW
1. Jak uczyć się szybko i skutecznie

• Fazy nauki
• Poprawa koncentracji uwagi
• Utrzymanie motywacji
• Trening wyobraźni, twórcze myślenie
• Strategie uczenia się
• Środowisko sprzyjające pracy umysłu
• Relaks – przygotowanie ciała i umysłu

2. Techniki pamięciowe
• Zakładkowa Metoda Zapamiętywania – Zakładki Obrazkowe
• TSZ - zapamiętywanie obcych słów
• Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
• Zakładki osobiste
• Zakładkowa metoda zapamiętywania – pokój rzymski
• Główny System Pamięciowy
• Fonetyczny Alfabet Cyfrowy
• Metoda zapamiętywania kształtów
• Metoda zapamiętywania tekstów dosłownie
• Metoda zapamiętywania imion i nazwisk
• Metoda zapamiętywania dat, nr telefonów
• Wieczny kalendarz
• Metoda zapamiętywania znaków oraz przepisów ruchu drogowego

3. Efektywne sposoby notowania
• Mapy Myśli
• Efektywna praca z tekstem

4.Trening kreatywności i myślenia wielokierunkowego
5. Metody sprzyjające synergii półkul mózgowych
6. Zarządzanie celami, zarządzanie sobą w czasie i motywowanie się do nauki

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH